ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Advertisements

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ

Θέμα: Αργίες Χριστουγέννων

 Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

1.       Τα γραφεία του Κινήματος θα είναι κλειστά ως ακολούθως:

 ·         Δευτέρα              25/12/17              Χριστούγεννα

·         Τρίτη                  26/12/17             

·         Δευτέρα              1/1/18                  Πρωτοχρονιά

·         Τρίτη                   2/1/18

 2.       Την Παρασκευή 22/12/17 τα γραφεία θα κλείσουν στις 13.00

 3.       Την Παρασκευή 29/12/17 στις 13.00 θα γίνει η κοπή της Βασιλόπιτας του Κινήματος.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Το κράτος πρόνοιας, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, έχει αποδομηθεί τόσο, ώστε να μην καλύπτει την αποστολή του.

Στην Κύπρο της κυβέρνησης Αναστασιάδη, η αξιοπρεπής διαβίωση έχει παραχωρήσει τη θέση της στον εφιάλτη της αβεβαιότητας, της φτώχειας και της κοινωνικής απαξίωσης.

Το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και κυρίως των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, υποβαθμίστηκε δραματικά με συνέπεια το 27,7% του πληθυσμού να βρίσκεται υπό τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ένας στους 4 συμπατριώτες μας. 10.000 περισσότεροι από το 2012.

Είναι άμεση και απόλυτη ανάγκη, να αποκατασταθεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η κοινωνική συνοχή.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να αλλάξει η αντίληψη για το στόχο και το περιεχόμενο της κοινωνικής πολιτικής στην Κύπρο. Στόχος οφείλει να είναι η υποστήριξη κοινωνικών θεσμών και λειτουργιών που οδηγούν στην αποκατάσταση της ευημερίας και περιεχόμενο ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεταρρυθμιστικών δράσεων προσανατολισμένων στη βιώσιμη ανάπτυξη, οι στοχευμένες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Προτεραιότητα μας, είναι οι συνάνθρωποι μας που χρειάζονται την υποστήριξη μας.

Δημιουργούμε ένα σύγχρονο σύστημα πρόνοιας με όρους δίκαιης κοινωνικής κατανομής.

Δεν μας ενδιαφέρει ένα κράτος πρόνοιας που περιορίζεται σε πολιτική επιδομάτων.
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, με τρόπο που επιτρέπει και παρακινεί ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να αναπτύξουν πρωτοβουλίες ικανές να οδηγήσουν στην αποκατάσταση της θέσης τους στον κοινωνικό ιστό, ώστε να έχουν μέρισμα στην ευημερία.

Στις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησης Νικόλα Παπαδόπουλου θα γίνει μια επαναξιολόγηση και αναθεώρηση των μέτρων εξυγίανσης που αφορούσαν προγράμματα προώθησης κοινωνικής πολιτικής με στόχο την επαναφορά τους.

ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Παρά το ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στη φιλοσοφία του θα μπορούσε να συμβάλει προς την ενίσχυση ενός κράτους προνοίας, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και δυσκολίες, ως αυτά αναφέρονται και στην Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Για τη βελτίωση του, προτείνουμε:

 • Δημιουργία Περιφερειακών Κέντρων Συλλογής Αιτήσεων ΕΕΕ και στήριξης των αιτούντων, «one stop shop». Η στελέχωση τους θα περιλαμβάνει Διοικητικό προσωπικό, Κοινωνικούς
 • Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους Ψυχολόγους και Επαγγελματικούς Σύμβουλους
 • Αύξηση του ορίου για την ακίνητη ιδιοκτησία.
 • Σε περίπτωση που η αξία της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό που ορίζει ο νόμος να προωθηθούν ασφαλιστικές δικλείδες με τη χρήση memo σε συγκεκριμένα ακίνητα δυσπραγούντων πολιτών.
 • Μείωση του ορίου ηλικίας δικαιούχων ΕΕΕ από τα 28 στα 25.
 • Αρκετοί είναι και οι λήπτες Ε.Ε.Ε οι οποίοι φυλακίζονται λόγω αστικών χρεών. Να επιβάλλεται ποινή κοινωνικής εργασίας αντί να φυλακίζονται.
 • Παροχή ειδικού επιδόματος σε άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, για όσο χρονικό διάστημα λαμβάνουν θεραπεία που επηρεάζει την οικονομική κατάσταση των ιδίων και των οικογενειών τους, όπως είναι για παράδειγμα οι καρκινοπαθείς, οι νεφροπαθής, αιματολογικοί ασθενής ή οι θαλασσαιμικοί.
 • Ενεργοποίηση της ρήτρας του νόμου του περί Ε.Ε.Ε. που θα επιτρέπει την προσφορά εθελοντικής εργασίας από πλευράς ληπτών.
 • Τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να ορίζεται χρονικό περιθώριο έως τρία χρόνια πριν την καταβολή αίτησης για παροχή ΕΕΕ των περιουσιακών στοιχείων του αιτητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Το Γραφείο Ευημερίας έχει αναλάβει αυξημένες ευθύνες, ως μέρος της πολύ-επίπεδης και πολύ σημαντικής αποστολής του ως του κατ’ εξοχήν φορέα κοινωνικής προσφοράς. Ως εκ τούτου διαπιστώνεται ξανά η διαχρονική ανάγκη για ορθή αναδιοργάνωση του Τμήματος.

Είναι αναγκαία η υιοθέτηση στρατηγικής που θα οδηγήσει στον οργανωτικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών των ΥΚΕ σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπείς και υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Προτείνουμε:

 • Εισαγωγή νέων μεθόδων διοίκησης και εργασίας, αυξάνοντας την ευελιξία στη λειτουργία τους με την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στο υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, μέσω συστηματικής εκπαίδευσης και αξιοποίησης των νέων συστημάτων υποστήριξης, αποτελεσματικότερης εποπτείας και καθοδήγησης του προσωπικού στην πρώτη γραμμή.
 • Δημιουργία μηχανισμών προσωπικής επαφής των λειτουργών με τους λήπτες επιδομάτων ή άλλων πολιτών που χρειάζονται στήριξη.
 • Λειτουργία του θεσμού της εναλλαξιμότητας κάθε πέντε χρόνια των λειτουργών του γραφείου ευημερίας με στόχο την καταπολέμηση της ψυχολογικής κούρασης, ψυχικής φθοράς ή/και ρουτίνας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 • Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με στόχο το διπλασιασμό των χαμηλότερων συντάξεων μέσα σε μια 10-ετία, έτσι ώστε να υπάρχει μια αξιοπρεπής ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη.
  Ο Στόχος αυτός θα επιτευχθεί σταδιακά με:

  • την αύξηση του βοηθήματος για τους χαμηλοσυνταξιούχους,
  • την επέκταση του αριθμού των δικαιούχων,
  • την παραχώρηση δωρεάν μονάδων σε γυναίκες που δεν εργάζονται και έχουν παιδί μέχρι 15 ετών,
  • τη θεσμοθέτηση επιπρόσθετου συστήματος συμπλήρωσης της σύνταξης για όλους τους εργαζόμενους, με Ταμεία Προνοίας
 • Επανεξέταση της δια βίου μείωσης του ύψους της σύνταξης γήρατος στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης πριν το 65ο έτος της ηλικίας.
 • Παροχή Σύνταξης σε άντρες που η γυναίκα τους έχει αποβιώσει (Σύνταξη χηρείας για αρρένες)
 • Ηλεκτρονική Εγγραφή ανέργων για εξεύρεση εργασίας και λήψη επιδόματος ανεργίας μόνο σε μιαν Υπηρεσία. Σήμερα πρέπει να εγγραφεί και στις Υπηρεσίες Απασχόλησης και στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να δώσει και στις δύο που στεγάζονται στους ίδιους χώρους, σχεδόν τα ίδια στοιχεία.
 • Εύκολη πρόσβαση για τους ασφαλισμένους σε πληροφορίες σε σχέση με την ασφάλιση τους με προγράμματα φιλικά προς τους χρήστες. Άμεση πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις επιλογές τους ιδιαίτερα αναφορικά με την επιλογή ηλικίας συνταξιοδότησης.
 • Απλοποίηση των εντύπων και των επιστολών προς τους ασφαλισμένους με απλή γλώσσα και κατανοητούς όρους.
 • Δυνατότητα πληρωμής των εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με πιστωτική κάρτα.
 • Άμεση εκτέλεση των δικαστών ενταλμάτων για είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών.
 • Ενίσχυση του Κλιμακίου Επιθεώρησης με νέους εκπαιδευμένους επιθεωρητές.
 • Αναθεώρηση των διαδικασιών εξέτασης αιτημάτων για παραχώρηση επιδόματος ασθενείας ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην απόδοσή του στους εργαζόμενους και να υπάρχει ρύθμιση για αυτόματη ενημέρωση για πορεία υγείας του εργαζομένου ώστε να μην διακόπτεται το επίδομα εν μέσω θεραπειών και αναμονής ιατρικών αποτελεσμάτων.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Η πλήρης κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες και η διευκόλυνση άμεσης συμμετοχής τους στην καθημερινή ζωή πρέπει να είναι στόχος προς άμεση υλοποίηση, ανεβάζοντας έτσι το πολιτισμικό επίπεδο της κοινωνίας μας.

Tο περιεχόμενο της κοινωνικής πολιτικής είναι δικαίωμα και όχι προϊόν ελεημοσύνης για τους πολίτες με αναπηρίες.

 • Δημιουργία θεσμού Επιτρόπου για την Αναπηρία για καλύτερη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τα ΑμεΑ, στον οποίο θα ανατεθούν βάσει Νομοθεσίας, συγκεκριμένα, ουσιαστικά καθήκοντα όπως την ευθύνη εφαρμογής των συστάσεων της Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα ανάπηρα άτομα .
 • Δημιουργία Υπηρεσίας Προσβασιμότητας στο Υπουργείο Εσωτερικών (όχι στο Υπουργείο Συγκοινωνιών), με ευθύνη την εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών.
 • Καλύτερη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης αναπηρίας και υποχρεωτική αξιολόγηση λειτουργικότητας.
 • Διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μέσω του ΓΕΣΥ για καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών ΑμεΑ όλων των ηλικιών και αναπηριών, ειδικά στα θέματα αποκατάστασης που παρατηρούνται πολλές ελλείψεις.
 • Πρόγραμμα δράσης πολυθεματικής ομάδας για την καλύτερη στήριξη των ΑμεΑ και των οικογενειών τους.
 • Ανάπτυξη ευέλικτων μορφών απασχόλησης για ΑμεΑ, π.χ. αξιοποίηση της τεχνολογίας για εργασία από το σπίτι έστω και σε βάση μερικής απασχόλησης
 • Προσφορά κατάρτισης σε ΑμεΑ για υποβοήθηση της επαγγελματικής τους αποκατάστασης
 • Εισαγωγή μέτρων για ενθάρρυνση της επαγγελματικής αποκατάστασης, διατήρησης του ΑμεΑ στην εργασία ή των μελών της οικογένειας που χρειάζεται να τους παρέχουν υποστήριξη.
 • Επέκταση των υπηρεσιών ανεξάρτητης διαβίωσης σε άτομα με βαριές αναπηρίες που τους δημιουργεί εξάρτηση σε άλλα άτομα.
 • Εφαρμογή συστήματος ρυμούλκησης οχημάτων για καταπολέμηση της παράνομης στάθμευσης σε πεζοδρόμια και χώρους στάθμευσης ΑμεΑ ή καταγγελίας (από τροχονόμους και αστυνομικούς) των παραβατών μόνο με φωτογραφία.
 • Επιδοματική πολιτική που θα καλύπτει το πραγματικό κόστος που δημιουργεί η αναπηρία στο άτομο και την οικογένεια για να αντισταθμίζει το βάρος της αναπηρίας.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή νέας νομοθεσίας πρόνοιας που θα αντικαταστήσει την εξυπηρέτηση ΑμεΑ μέσω του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • Δημιουργία χώρων απασχόλησης και στέγασης ενηλίκων με αυτισμό ή / και σύνδρομο Down.
 • Δημιουργία μηχανισμού εξυπηρέτησης τυφλών και κωφών συνανθρώπων μας από Κρατικές Υπηρεσίες χωρίς να χρειάζονται συνοδό.
 • Πλήρης θεσμοθέτηση ελάχιστων προσόντων για κοινωνικούς Φροντιστές και Σχολικούς Βοηθούς και Συνοδούς.
 • Επένδυση στον Τουρισμό ΑμεΑ δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές σε ξενοδοχεία, που όφειλαν να τις έχουν, χώρους ψυχαγωγίας, τουριστικού ενδιαφέροντος και μεταφορών.
 • Επενδύοντας στον προσβάσιμο τουρισμό, πέρα από τεράστια οικονομικά οφέλη θα προκύψουν και κοινωνικά οφέλη αφού θα μεταμορφωθεί το δομημένο περιβάλλον της χώρας και θα γίνει προσβάσιμο και φιλικό σε ΑμεΑ με ανάπτυξη και υπηρεσιών για εξυπηρέτηση τους.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το σύστημα θα διορθωθεί μόνο όταν το Κράτος και κάθε ένας από εμάς, αντιληφθεί ότι όλα τα παιδιά έχουν τις ίδιες γενικές ανάγκες όπως είναι ο σεβασμός, η αποδοχή, η μάθηση, η φιλία, η επικοινωνία και η ανάπτυξη. Υποχρέωση μας είναι η εξασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην εκπαίδευση για κάθε παιδί με αναπηρία. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε έμπρακτα ότι όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν και να τύχουν επαγγελματικής κατάρτισης, φτάνει να τους το επιτρέψουμε.

Προτείνουμε:

 • Δημιουργία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, με την μετεξέλιξη τόσο του κεντρικού οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όσο και των υφιστάμενων Επαρχιακών Επιτροπών, με στόχο την πρώιμη υποδοχή και παρέμβαση στα παιδιά με αναπηρίες και\ή εκπαιδευτικές ανάγκες για να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα.
 • Ίδρυση Κέντρων Διάγνωσης και Υποστήριξης και στελέχωση τους με Επιστημονικό και Διοικητικό Προσωπικό, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους και επιστήμονες των νέων τεχνολογιών και εναλλακτικής επικοινωνίας.
 • Ενίσχυση των διαδικασιών αξιολόγησης των παιδιών ώστε η παρέμβαση να γίνεται σε πρώιμη ηλικία με επείγουσες διαδικασίες. Έγκαιρη έκδοση επιστημονικών συμπερασμάτων, δημιουργία προσωπικού φακέλου και εξατομικευμένων στόχων για κάθε παιδί σε συνεργασία με τους γονείς, με στόχο την ομαλή ενσωμάτωση τους στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα.
 • Διαδικασία αξιολόγησης σε προκαθορισμένα τακτά διαστήματα της όλης διαδικασίας και έλεγχος εάν οι ατομικοί στόχοι επιτεύχθηκαν με τη δυνατότητα εκπροσώπησης των οικογενειών
 • Βελτίωση των υποδομών του ΓΕΣΥ και ενίσχυση του επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού, για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου στα παιδιά ΑμεΑ, όπως των παιδονευρολογικών, παιδοκαρδιολογικών και παιδορθοπεδικών κλινικών.
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, για εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν μόνο σε αυτό τον τομέα της εκπαίδευσης.
 • Επιμορφωτικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για όλους τους εκπαιδευτικούς και συνοδούς στις εκπαιδευτικές σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούν παιδιά ΑμεΑ. Έμφαση στην επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων στα κέντρα αποφάσεων, των διευθυντών σχολικών μονάδων οι οποίοι έχουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων και εύλογων προσαρμογών για ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρίες και /ή εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Ανάπτυξη μηχανισμών για τον συντονισμό μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής τάξης και των ειδικών εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα. Στοχευμένη και σταθερή επιλογή εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο σύνολο της χρονικής διάρκειας κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής συμβουλευτικής υπηρεσίας η οποία θα υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών, με πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματα και θα παρέχει προσαρμοσμένο υλικό.
 • Επιλογή προσοντούχων σχολικών συνοδών με κριτήριο των πραγματικών αναγκών του κάθε παιδιού ή σχολικής μονάδας με τρόπο που να εξυπηρετεί πρωτίστως τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού.
 • Άρτια οργάνωση της μετακίνησης στη σχολική μονάδα, συνοδείας και επιστροφής των παιδιών στο σπίτι τους με ευθύνη της νέας Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία των περιφερειακών υπηρεσιών και υπηρεσιών των συναρμοδίων Υπουργείων.
 • Πρόσληψη συνοδών σε επαρκή αριθμό ώστε να μην προκαλούνται δυσλειτουργίες στην ασφαλή μετακίνηση και ομαλή εκπαίδευση των παιδιών και προέκταση των υπηρεσιών τους, σε δραστηριότητες στις οποίες καλούνται οι μαθητές να συμμετέχουν πέρα του σχολικού ωραρίου (ολοήμερα, κατασκηνώσεις, εκδρομές)
 • Προσαρμογή της διδακτέας ύλης για να μπορούν να ανταποκρίνονται και οι μαθητές-φοιτητές με αναπηρίες και/ή εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Προμήθεια αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού, ειδικά διαμορφωμένων διδακτικών βιβλίων και αθλητικών οργάνων για την άρτια εκπαίδευση και άθληση των παιδιών.
 • Προσαρμοσμένα προγράμματα δραστηριοτήτων για συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες, αθλητισμός, μουσική, τέχνη, ολοήμερα ,εκδρομές, καλοκαιρινά σχολεία.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση σε σταθερή βάση, προγραμμάτων παροχής θεραπειών με την αγορά υπηρεσιών φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και χρήσης υποστηρικτικής τεχνολογίας.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δραματική προσπάθεια χιλιάδων μεταναστών που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να διασχίσουν τη Μεσόγειο έχει συγκλονίσει την ανθρωπότητα. Είναι προφανές ότι καμία χώρα της ΕΕ δεν μπορεί ή δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνη της τις τεράστιες μεταναστευτικές πιέσεις.

Η σημερινή κυβέρνηση έχει αποτύχει να αναπτύξει μια εθνική στρατηγική μετανάστευσης. Δεν έχει ακόμη καν σχεδιαστεί ένα αποτελεσματικό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών και τμημάτων, του εθελοντικού αλλά και ιδιωτικού τομέα. Κυρίως έχει αποτύχει να εντάξει αυτούς στην κοινωνία και αρκείται στην περιθωριοποίηση τους.

Αναγνωρίζοντας τη διαφορετικές αντιλήψεις και προτεραιότητες των διαφόρων εμπλεκόμενων υπηρεσιών αλλά και την έλλειψη μιας συμπαγούς στρατηγικής για τα θέματα αυτά, ο Νικόλας Παπαδόπουλος προτείνει:

 • Τη δημιουργία ενός συντονιστικού φορέα μετανάστευσης, ένταξης και ασύλου με στόχο την συγκέντρωση, συντονισμό και κατεύθυνση όλων των αρμοδίων αρχών.
 • Προώθηση πολιτικής συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων στο πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης, του σεβασμού των ανθρώπινων αξιών και των διεθνών συμβάσεων. Επίτευξη διμερών συμφωνιών με τις γείτονες και άλλες χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες για προληπτικά μέτρα αλλά και για μέτρα επαναπροώθησης.
 • Αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση ομαλού επαναπατρισμού, σε συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ.
 • Σε εθνικό επίπεδο πρέπει να προγραμματιστεί μια στρατηγική αντιμετώπισης της ραγδαίας αύξησης του ρατσισμού, των φασιστικών και των ακροδεξιών οργανώσεων και ειδικά της χρήσης γλώσσας μίσους κατά των προσφύγων.
 • Φιλοξενία και υποστήριξη των προσφύγων μέχρι την αναχώρησή τους από τη χώρα σε συνθήκες ανθρώπινες.
 • Επίσπευση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων των οικονομικών και πολιτικών προσφύγων για μείωση των εξόδων φιλοξενίας και του κινδύνου παράνομης διαμονής στην Κύπρο.
 • Στόχευση στην άντληση επιπρόσθετων κονδυλίων από ταμεία της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών (EASO, UNHCR) που μένουν ως τώρα αναξιοποίητα.
 • Προώθηση υποχρεωτικής εκμάθησης ελληνικής γλώσσας όλων των αιτητών ασύλου που λαμβάνουν Διεθνή Προστασία για εξομάλυνση της ένταξης τους στην κοινωνία.
 • Δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων ένταξης για κατόχους διεθνούς προστασίας με παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαίδευσης σε τομείς που παρουσιάζουν ελλείψεις στην Κύπρο.
 • Ανάπτυξη ευέλικτου συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων για τους μετανάστες, ώστε να καταπολεμηθεί η μαύρη αγορά και εκμετάλλευση τους εις βάρος των υπολοίπων εργαζομένων.
 • Δημιουργία κέντρου υποδοχής-one stop shop για διεκπεραίωση όλων των σταδίων της διαδικασίας του ασύλου σε ένα χώρο, επισπεύδοντας έτσι την μέχρι σήμερα αργή διαδικασία ασύλου, αλλά και ανακτώντας και πάλι τον έλεγχο στη διαδικασία, ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα ασφάλειας. Το κόστος της δημιουργίας του Κέντρου αυτού να καλυφθεί από άντληση κεφαλαίων από EASO (European Asylum Support Office) και Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Καθιέρωση πολιτικής επίλυσης των προβλημάτων συνύπαρξης. Προώθηση της ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης των αλλοδαπών ώστε να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό περιβάλλον του νησιού μας.
 • Επιδοματική πολιτική που να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των προσφύγων χωρίς να προκαλεί τα δικαιολογημένα αισθήματα των ντόπιων, ούτε να αποτελεί κίνητρο και δέλεαρ προσέλκυσης και νέων οικονομικών μεταναστών.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 • Δημιουργία κάρτας «Μόνιμου Κάτοικου Ορεινών Περιοχών». Η κάρτα θα προσφέρει την δυνατότητα:
  • Φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων σε σχέση με καύσιμα κίνησης και θέρμανσης
  • Ελαστικότητα σε πολεοδομικές απαιτήσεις π.χ κατασκευή δρόμων και πεζοδρομίων
  • Απαλλαγή της υποχρέωσης της παραχώρησης χώρου πρασίνου σε υπό διαχωρισμό οικόπεδα για τις ορεινές περιοχές.
  • Φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές για την λειτουργία επιχειρήσεων στις ορεινές περιοχές
 • Άμεση αναβάθμιση και δημιουργία περιφερειακών νοσοκομείων ή κοινοτικών ιατρείων για παροχή πρώτων βοηθειών και πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας
 • Επιχορήγηση για παραγωγή ηλεκτρισμού για οδικό φωτισμό μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως φωτοβολταικά
 • Επέκταση κινητών μονάδων ΚΕΠ και δημιουργίας κινητών μονάδων ΚΕΥΠ
 • Δημιουργία κινητών γραφείων ΚΟΑΠ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άμεση πρόσβαση, απαραίτητες υπηρεσίες, ολοκληρωμένη ενημέρωση, αποτελούν τις βάσεις που θα εξασφαλίσουν την πραγματική επιτυχία του ΓΕΣΥ.
Για αυτό η κυβέρνηση του Νικόλα Παπαδόπουλου, θα δημιουργήσει Κέντρα Εξυπηρέτησης για την Υγεία των Πολιτών (ΚΕΥΠ).

Σκοπός των ΚΕΥΠ (που θα λειτουργούν στα πρότυπα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών – (ΚΕΠ) είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η ολοκληρωμένη ενημέρωση και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε σχέση με την πρόσβαση τους στη δημόσια υγεία.

 • Τα ΚΕΥΠ θα δημιουργηθούν σε όλες τις πόλεις, σταδιακά και σε στρατηγικές κωμοπόλεις της ελεύθερης Κύπρου καθώς και κινητές μονάδες εξυπηρέτησης.
 • Τα ΚΕΥΠ, μέσα από τη σωστή στελέχωση με εκπαιδευμένους λειτουργούς, θα παρέχουν όλες τις υπηρεσίες που θα χρειάζεται ο πολίτης για να κάνει χρήση των υπηρεσιών παροχής φροντίδας υγείας στο πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο του ΓΕΣΥ.
 • Μέσω των ΚΕΥΠ, ο πολίτης θα μπορεί:
  • να κλείνει άμεσα ραντεβού με τον ειδικό γιατρό που επιθυμεί για κάθε βαθμίδα παροχής φροντίδας υγείας
  • να ανανεώνει την επαναλαμβανόμενη συνταγή του,
  • να αποκτά την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ του.
  • να λαμβάνει υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις ανάγκης μετάβασης σε εξειδικευμένα κέντρα υγείας του εξωτερικού.

Η δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης για την Υγεία, αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Οι ηλικιωμένοι συμπατριώτες μας, όσες και όσοι εργάστηκαν σκληρά για δεκαετίες, δικαιούνται να απολαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή ποιότητα ζωής, αλλά και να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και να απολαμβάνουν τη φροντίδα της Πολιτείας.

Η αναθεώρηση του συστήματος δημοσίων συντάξεων, με στόχο την αύξηση τους, η ταχύτερη και καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας, η ευκολότερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, η οργανωμένη συμβουλευτική υποστήριξη τους σε όλα τα επίπεδα, αποτελούν στόχο και υποχρέωση της κυβέρνησης του Νικόλα Παπαδόπουλου και των δυνάμεων της Αλλαγής.

Προτείνουμε:

 • Δημιουργία «Επιτρόπου Ηλικιωμένων», ως συντονιστή των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν άτομα μεγάλης ηλικίας και προστασίας των δικαιωμάτων τους.
 • Ολοκληρωμένη αναθεώρηση του συστήματος δημοσίων συντάξεων με στόχο την ουσιαστική αύξηση τους.
 • Απόδοση ποσοστού 20% των διαθέσιμων ραντεβού για παροχή υπηρεσιών υγείας στα δημόσια νοσηλευτήρια, αποκλειστικά σε ηλικιωμένους.
 • Δημιουργία «Γραμμής Ευημερίας Ηλικιωμένων»
 • Συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για ηλικιωμένους.
 • Δημιουργία Κινητής Μονάδας υποστήριξης και προσφοράς υπηρεσιών σε ηλικιωμένους σε απομονωμένες γεωγραφικά περιοχέςΔημιουργία «Κέντρων Μνήμης και Δημιουργικής
 • Έκφρασης», όπως αυτό που λειτουργεί στη Λεμεσό, σε όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις, με σκοπό την ενίσχυση, βελτίωση και εκπαίδευση των νοητικών λειτουργιών των ηλικιωμένων, ανθρώπων με Αλτσχάιμερ και άλλες συναφείς νόσους.

Τα Κέντρα αυτά θα βοηθούν σε θέματα:

 • φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών αγωγών,
 • στον προγραμματισμό και ρύθμιση νομικών, ιατρικών και οικονομικών θεμάτων,
 • στην εκπαίδευση των ηλικιωμένων, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την καθημερινότητα και να αυτοϋπηρετούνται στο μέτρο των δυνατοτήτων τους
 • παροχής ανακουφιστικής φροντίδας.

ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το κράτος οφείλει να υπηρετεί τους πολίτες

Ένας από τους πλέον βασικούς ρόλους του κράτους πρέπει να είναι η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Ο ρόλος των ΜΚΟ και φιλανθρωπικών οργανώσεων συνιστά ανεκτίμητη προσφορά στην κοινωνία, η οποία θα μπορούσε να είναι ευρύτερη και πιο αποτελεσματική εάν οι Οργανώσεις αυτές και οι υπηρεσίες που παρέχουν είχαν ουσιαστική χρηματοδότηση και πρακτική στήριξη από το Κράτος.

Για το Νικόλα Παπαδόπουλο, οι ΜΚΟ και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις αποτελούν σημαντικό στρατηγικό εταίρο του Κράτους στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.
Για αυτό ο Νικόλας Παπαδόπουλος και οι δυνάμεις της Αλλαγής προτείνουν ένα καινοτόμο, ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα παροχής κρατικών χορηγιών και ουσιαστικής στήριξης των ΜΚΟ και φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Προτείνουν την ίδρυση «Ταμείου Κοινωνικής Δράσης».

 • Στο Ταμείο θα συγκεντρωθούν όλες οι υφιστάμενες κρατικές χορηγίες, οι οποίες σήμερα είναι διάσπαρτες στα διάφορα Υπουργεία.
 • Το ποσό κρατικών χορηγιών να αυξηθεί σταδιακά στα €50εκ σε 5 χρόνια με αύξηση €5.5 εκ ετησίως. Δηλαδή σε 5 χρόνια θα διπλασιαστεί το ποσό των κρατικών χορηγιών.
 • Ο νέος αυτός θεσμός θα είναι ανεξάρτητος, θα ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή και θα έχει την αρμοδιότητα να χρηματοδοτεί, να διαχειρίζεται, να παρακολουθεί και να αξιολογεί τα προγράμματα και υπηρεσίες που θα χρηματοδοτούνται από το Κράτος, μέσω του Ταμείου, καθώς και να αξιοποιεί κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Θα εφαρμόζονται κανόνες διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και ορθής αξιοποίησης των χρημάτων του κράτους.
 • Η υλοποίηση των προγραμμάτων δεν θα βρίσκεται σε κίνδυνο να μην επιτευχθεί, εφόσον πλέον θα χρηματοδοτούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 70%.
 • Η λειτουργία του Ταμείου Κοινωνικής Δράσης καθιστά τις ΜΚΟ και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις στρατηγικό εταίρο του Κράτους και διασφαλίζει ευρύτερη και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τα παιδιά μας σήμερα είναι εκεί και αυξάνονται.
Είναι παντού στην καθημερινότητα τους.

Είναι οι κίνδυνοι μέσω του διαδικτύου, η εύκολη πρόσβαση τους στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά, η παραβατικότητα και το bullying εντός και εκτός σχολείου, η έκθεση τους σε βία ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική, είναι η παραμέληση ή η εγκατάλειψή τους.

Για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, προτείνουμε:

 • Νομοθεσία η οποία να καθιστά τα πορίσματα του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών δεσμευτικά για κάθε κυβερνητική υπηρεσία.
 • Δημιουργία συντονιστικού και εποπτικού οργάνου για τις κρατικές υπηρεσίες για όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδιά.
 • Επέκταση του θεσμού για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης «Σπίτι για τα Παιδιά» έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλα τα είδη κακοποίησης.
 • Διεξαγωγή επιδημιολογικών κοινωνικών ερευνών, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, για τον εντοπισμό των αιτιών που οδηγούν στην παραβατικότητας, στη βία και στην κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών.
 • Υποχρεωτική εφαρμογή σε κάθε σχολείο, μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.
 • Επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση για όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται με και για παιδιά.
 • Ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών για τα δικαιώματα τους και τον τρόπο άσκησής τους μέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής.

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Το Κράτος οφείλει, επιτέλους, να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες του.

Χρέος και ευθύνη του Κράτους είναι να προσφέρει στους εργαζόμενους τα εργαλεία και τις δυνατότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία και στους δύο σημαντικούς ρόλους τους, τόσο στην οικογένεια, όσο και στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Η πραγματική ισότητα των φύλων οφείλει να αποτελέσει την παρακαταθήκη μας, για να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας μια κοινωνία όπου δεν θα έχουν κανένα εμπόδιο για να διεκδικήσουν τα όνειρα τους.

 • Δημιουργείται Αρχή Ισότητας των Φύλων με εκτελεστική εξουσία και δικό της προϋπολογισμό
 • Εκπόνηση ειδικής μελέτης με στόχο τη μείωση του χάσματος στις συντάξεις μεταξύ γυναικών και ανδρών.
 • Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
 • Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχέδιου επικοινωνιακής πολιτικής, τόσο στα παραδοσιακά, όσο και στα νέα μέσα, προκειμένου να φτάσουν πληροφορίες και μηνύματα σε όλα τα νοικοκυριά της Κύπρου.
 • Επέκταση της λειτουργίας δημόσιων νηπιαγωγείων, για να βοηθηθούν οι γονείς στις εορταστικές περιόδους και στη διάρκεια των θερινών διακοπών.
 • Φορολογικά κίνητρα σε εργοδότες οι οποίοι προσφέρουν στους εργαζόμενους τους με παιδιά κάτω των 10 ετών, ευέλικτο ωράριο και ευέλικτες μεθόδους εργασίας (π.χ. εξ αποστάσεως εργασία), χωρίς μειώσεις στους μισθούς.
 • Αύξηση της άδειας μητρότητας από τις 18 στις 22 εβδομάδες.
  Επιδότηση από την ΑνΑΔ σε εργοδότες για πρόσληψη γυναικών οι οποίες εγκατέλειψαν την εργασία τους για διάστημα πέραν των 5 ετών.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και οι δυνάμεις της Αλλαγής δηλώνουν την αμετάκλητη πολιτική τους βούληση, να επιβάλουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα θεσμικά όργανα του κράτους και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 • Υιοθέτηση νομοθεσίας που θα θέσει τις βάσεις και τις υποχρεώσεις του Κράτους για την αντιμετώπιση της νοοτροπίας η οποία υπάρχει και προωθεί την έμφυλη βία. Σήμερα παρά την επικύρωση της «Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης» από την Κυπριακή Δημοκρατία, εκκρεμεί η πραγματική και ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας.
 • Πρόληψη μέσω της παιδείας στα σχολεία μας με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας. Αλλαγή νοοτροπίας θα επέλθει μόνο με την εμπέδωση στις επόμενες γενιές, των αρχών της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.
 • Εκπαίδευση και εξειδίκευση των δημόσιων λειτουργών οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά βίας έναντι γυναικών.
 • Αντιμετώπιση των καταγγελιών μέσω πολυθεματικών ομάδων οι οποίες θα περιλαμβάνουν κοινωνικούς λειτουργούς, αστυνομία, ιατρούς και ψυχολόγους και θα στεγάζονται όλοι κάτω από μία στέγη. Μόνο με ένα τέτοιο σύστημα θα μπουν επιτέλους το θύμα, οι ανάγκες, η αξιοπρέπεια και η προστασία της στο επίκεντρο.

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Προεδρικές εκλογές 2018

Ημέρα και τόπος υποβολής υποψηφιοτήτων

18/12/2017

Το Γραφείο του Γενικού Εφόρου Προεδρικής Εκλογής, επιθυμεί να ανακοινώσει ότι οι υποψηφιότητες για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας θα υποβληθούν στις 29 Δεκεμβρίου 2018, μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. και 12.00 μ., στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ.

Έγγραφα υποβολής υποψηφιοτήτων παραδίδονται, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από το Γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών και την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, στη Λευκωσία.

Συναφώς αναφέρεται ότι για κάθε υποψηφιότητα απαιτείται η κατάθεση ποσού €2.000 ως παράβολο και η υπογραφή των εγγράφων από εκατόν ένα εκλογείς, ο ένας ως προτείνων και οι εκατό ως υποστηρίζοντες την υποψηφιότητα.

ΦΩΤΟ ΡΕΤΡΟ – ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

Φώτο Ρετρό

Σ’ αυτή τη θεματική ενότητα θα βρείτε φωτογραφίες προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων από το Φωτογραφικό Αρχείο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Οι πρώτες προεδρικές εκλογές έγιναν το 1959 και οι τελευταίες το 2013.

Προεδρικές εκλογές 1959: Μεγάλος νικητής των πρώτων προεδρικών εκλογών για τη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο οποίος πήρε το 66,85%, των ψήφων έναντι 33,15% του ανθυποψηφίου του Ιωάννη Κληρίδη.

Προεδρικές εκλογές 1968: Θριαμβευτική ήταν η επανεκλογή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις δεύτερες προεδρικές εκλογές εξασφαλίζοντας το 96,26% των ψήφων, ενώ ο Τάκης Ευδόκας, που ήταν ο ανθυποψήφιός του, πήρε 3,74%.

Προεδρικές εκλογές 1973: Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος επανεξελέγη Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς ανθυποψήφιο.

Αν. εκλογή 1977 – προεδρικές 1978: Μετά το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις 3/8/1977, ο Σπύρος Κυπριανού ανακηρύχθηκε Πρόεδρος χωρίς ανθυποψήφιο για το υπόλοιπο της προεδρικής θητείας. Το 1978 επανεξελέγη, και πάλιν χωρίς ανθυποψήφιο, ο Σπύρος Κυπριανού.

Προεδρικές εκλογές 1983: Ο Σπύρος Κυπριανού επανεξελέγη Πρόεδρος με ποσοστό 56,54%, έναντι 33,93% του Γλαύκου Κληρίδη και 9,53% του Βάσου Λυσσαρίδη.

Προεδρικές εκλογές 1988: Για πρώτη φορά εκλέγεται Πρόεδρος κατόπιν επαναληπτικής εκλογής. Ο Γιώργος Βασιλείου επικράτησε στο δεύτερο γύρο με 51,6 % εναντίον του Γλαύκου Κληρίδη που πήρε 48,4%.

Προεδρικές εκλογές 1993: Ο Γλαύκος Κληρίδης είναι ο 4ος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξελέγη στο δεύτερο γύρο με 50,31% έναντι 49,69% του Γιώργου Βασιλείου.

Προεδρικές εκλογές 1998: Και σ΄ αυτή την εκλογική αναμέτρηση χρειάστηκαν δυο γύροι για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Επανεξελέγη ο Γλαύκος Κληρίδης που πήρε 50,82%, έναντι 49,18% του Γιώργου Ιακώβου.

Προεδρικές εκλογές 2003: Ο Τάσσος Παπαδόπουλος εξελέγη Πρόεδρος με ποσοστό 51,51%. Οι κύριοι ανθυποψήφιοί του, Γλαύκος Κληρίδης και Αλέκος Μαρκίδης, πήραν 38,80% και 6,62%, αντίστοιχα.

Προεδρικές εκλογές 2008: Ο Δημήτρης Χριστόφιας εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας με ποσοστό 53,37%. Ο κύριος ανθυποψήφιος του, Ιωάννης Κασουλίδης, συγκέντρωσε ποσοστό 46,63%.

Προεδρικές εκλογές 2013: Ο Νίκος Αναστασιάδης εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στον δεύτερο γύρο, με ποσοστό 57,48%. Ο κύριος ανθυποψήφιος του, Σταύρος Μαλάς, συγκέντρωσε ποσοστό 42,52%.

 

source: http://www.elections2018.gov.cy/retro/index.htm