ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΔΕΚΙΤΗΣ ΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

andreani

Andreani D. Odysseos, MD/PhD Head, Translational Nanomedicine and Nanobiotechnology Director of Research – EPOS-lasis, & University of Cyprus

Η Καινοτομία – ως η έκφραση κάθε νέας εμπνευσμένης επιστημονικής γνώσης και ερευνητικής δημιουργίας συνιστά την κινητήριο δύναμη για έξυπνη ανάπτυξη και αειφόρο ανταγωνιστικότητα.

Για την ΕΔΕΚ, τη μοναδική έκφραση ουσιαστικής Σοσιαλιστικής Πολιτικής στην Κύπρο, η δημιουργία μιας πραγματικής πολιτικής καινοτομίας με συνεισφορά στην διαμόρφωση αντίστοιχης πολιτικής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, η οποία θα διασφαλίζει αγορές εργασίας και μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού συνιστά βασική προτεραιότητα. Κεντρικός μας στόχος είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συστήματος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστημονικής Ανάπτυξης με μέγιστο αντίκτυπο στις πραγματικές ανάγκες και την καθημερινή ζωή των πολιτών επενδύοντας στο Ανθρώπινο κεφάλαιο.

Η Έρευνα στην σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κύπρο που θέλουμε να έχουμε δεν αφορά μόνον την παραγωγή νέας γνώσης σε Πανεπιστημιακά εργαστήρια. Αν ένα πρόβλημα που αφορά μια τοπική κοινωνία, όπως είναι η γεωργική παραγωγικότητα, το κυκλοφοριακό, ένα θέμα δημόσια υγείας, χρειάζεται μελέτη και επιστημονική τεκμηρίωση, στόχος και σκοπός μας είναι να εκπαιδεύσουμε τα κατά τόπους μέλη και φίλους μας ώστε να εντοπίσουν και να διεκδικήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τεχνογνωσίας που παρέχει η συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά σώματα, αλλά και σε εθνικά προγράμματα.

innovation1

Καινοτομία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η οποιαδήποτε νέα αλλαγή και παρέμβαση μπορεί να φέρει όφελος και βελτίωση της απόδοσης ενός συστήματος διοίκησης (κόμμα, τοπική οργάνωση), μιας μικρής και απλής επιχείρησης, ενός σωματίου. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι απτό, χειροπιαστό και για το κοινό καλό. Εδώ τα μέλη και οι συνεργάτες του θεματικού Γραφείου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστημονικής Ανάπτυξης της ΕΔΕΚ θέλουν και μπορούν να εργαστούν μαζί με την κάθε ομάδα, την κάθε τοπική οργάνωση, και τον κάθε Εδεκίτη ξεχωριστά ώστε να αναζητηθούν οι βέλτιστες προσεγγίσεις και να αξιοποιηθούν οι μέγιστες ευκαιρίες.

Επιπρόσθετα, ο κάθε νέος άνθρωπος με επιστημονικές ή τεχνικές δεξιότητες θέλει να δημιουργήσει δεν πρέπει να είναι μόνος του στην αναζήτηση της μεθοδολογίας και των οικονομικών πόρων μέσα σε αυτή του την προσπάθεια. Θα πρέπει να τον πάρει κάποιος από το χέρι και να του καταστήσει προσβάσιμες όλες τις πληροφορίες και γνώσεις για εξασφάλιση των κονδυλίων που δικαιούται και τις οποίες οι κρατικές υπηρεσίες συντηρούν σε ένα χαώδες σύστημα.

Πρώτος μας στόχος είναι να διαχύσουμε αυτή την πρώτη πληροφόρηση στις τοπικές ομάδες και επαρχιακές επιτροπές. Να καταστήσουμε την ομάδα μας διαθέσιμη για γνώση και πληροφόρηση και καθοδήγηση. Να αισθάνεται ο κάθε Εδεκίτης και κάθε Εδεκίτισσα, από όλο το φάσμα γραμματειακής μόρφωσης και κατάρτισης ότι μπορεί και πρέπει να γίνει λιθαράκι στο οικοδόμημα της καινοτόμου ανάπτυξης.

Για την ΕΔΕΚ ισχύει περισσότερο από τον καθένα πως « ο μόνος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον είναι να το συν-δημιουργήσεις».

Το Γραφείο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστημονικής Ανάπτυξης της ΕΔΕΚ συναντάται και συνδημιουργεί με την βάση του Κινήματος.

Εισήγηση στη Διευρυμένη Συνεδρίαση Ε.Ε.Ε.Λ- Πολιτιστικός Σύλλογος Στροβόλου, 12-02-2018

Ανδρειανή Δ. Οδυσσέως
Μέλος ΕΕΕΛ – Μέλος Π.Γ. ΕΔΕΚ
Πρόεδρος Θεματικού Γραφείου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστημονικής Ανάπτυξης

Advertisements