ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΑΚΚΟΥΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Η ενεργοποίηση του προγράμματος για την ανέγερση πυρηνικού σταθμού στο Άκκουγιου είναι ενέργεια προς τη λανθασμένη κατεύθυνση

Είναι κατανοητές οι κινήσεις γεωπολιτικής τακτικής που ακολουθούνται αναφορικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή τόσο από τη Ρωσία όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Όμως εκτιμούμε ότι η ενεργοποίηση του προγράμματος για την ανέγερση πυρηνικού σταθμού στο Άκκουγιου είναι ενέργεια προς τη λανθασμένη κατεύθυνση. Δεδομένου ότι:

• Σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος οι συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή θα είναι απροσδιορίστου μεγέθους. Και αυτό γιατί η Τουρκιά δεν είναι ένα ευνοούμενο κράτος που να έχει σταθερό πολιτειακό σύστημα.

• Η Τουρκία δεν διαθέτει την επιστημονική τεχνογνωσία και την ικανότητα να διαχειριστεί έναν τέτοιο σταθμό. Εξάλλου δεν ήταν τυχαία η διακοπή των εργασιών στο παρελθόν λόγω ακριβώς  προβλημάτων στην επιστημονική διαχείριση.

• Ο κίνδυνος τρομοκρατικών ενεργειών είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα γίνουν δεύτερες σκέψεις κυρίως από την πλευρά της Ρωσίας με στόχο ακριβώς την αποφυγή οικολογικών και όχι μόνο επιπτώσεων στην περιοχή.

Καλούμε επίσης την Κυπριακή Κυβέρνηση να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την αποτροπή της ολοκλήρωσης αυτού του έργου.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 4 Απριλίου 2018

Advertisements

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Χαιρετίζουμε την έστω και με καθυστέρηση ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος των δημοτών της Λάρνακας για μετακίνηση  των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από την ακτογραμμή της πόλης

Είναι γνωστό πως κάθε μέρα που περνά και οι εγκαταστάσεις υγραερίων εξακολουθούν να βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας, τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών.

Είναι για αυτό το λόγο που χαιρετίζουμε την έστω και με καθυστέρηση ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος των δημοτών της Λάρνακας για μετακίνηση  των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από την ακτογραμμή της πόλης και ευχόμαστε την άμεση υλοποίηση όσων προνοεί το μνημόνιο, ει δυνατόν και πριν την εκπνοή των χρονοδιαγραμμάτων.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 4 Απριλίου 2018