Ε.Ε.Ε.Λ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΛΥΜΠΙΑ, ΣΙΑ Κ.Α, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΥΜΠΙΩΝ 31_040618_24

Θέματα:
1 Ανάγνωση και Επικύρωση Πρακτικών.
2 Ενημέρωση θεμάτων Πολιτικού Γραφείου
2 Ενημέρωση από Θεματική επιτροπή
3 Απολογισμός & Στόχοι ΕΕΕΛ 2017&2018
5 Ευρωεκλογές
6 Σωματεία
7 Διάφορα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣΑΒΒΑΣ
Ωρα συνεδρίασης 19:00
Φωτος

 

Advertisements