Ε.Ε.Ε.Λ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ, ΜΟΡΦΟΥ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΕΦΤΕΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ 33_020718_26

ΔΕΥΤΕΡΑ 02-07-18 @ 19:30 Δευρυμένη Συνεδρίαση Ε.Ε.Ε.Λ.
ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΧΩΡΟΣ: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ
Θέματα:
Στόχοι ΕΕΕΛ 18
Ευρωεκλογές
Σωματεία
Εισηγήσεις, Προβληματισμοί Τοπικών Επιτροπών
Διάφορα.

Advertisements