ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

 

maria.vasiliadou

Μαρία Βασιλειάδου – Α’ Αντιπρόεδρος – Γραμματέας της Θεματικής Παιδείας, Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Ο αναλφαβητισμός αποτελεί μια παθογένεια του εκπαιδευτικού συστήματος που αφήνει εκτεθειμένα εκείνα τα παιδιά που, για διαφορετικούς λόγους το κάθε ένα, παρουσιάζουν κενά και αδυναμίες στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας στο επίπεδο της γραφής και της ανάγνωσης και στην αριθμιτική. Οι επιπτώσεις απο ένα τέτοιου βεληνεκούς κενό, μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο στην εξέλιξη της προσωπικής πορείας του κάθε παιδιού και να στιγματίσουν τη προσωπικότητα, την εκπαιδευτική και επαγγελματική του ανέλιξη, με αναπόφευκτες συνέπειες και στη ποιότητα της προσωπικής του ζωής. Σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να αναφερθούμε στον όρο του αναλφαβητισμού, ως προς τη γλώσσα, έτσι ώστε η έννοια να είναι απόλυτα κατανοητή. Έτσι λοιπόν αναλφαβητισμός θεωρείται η άγνοια των στοιχειωδών γραμμάτων καθώς και η αδυναμία ανάγνωσης και γραφής. Ο όρος του αναλφαβητισμού μπορεί να χωριστεί σε δυο κατηγορίες: α) οργανικά αναλφάβητος όπου θεωρείται το άτομο που δε διδάχθηκε γραφή και ανάγνωση ποτέ και συνεπώς δεν πήγε σχολείο και β) λειτουργικά αναλφάβητος όπου θεωρείται το άτομο, που ενώ έχει φοιτήσει στο σχολείο, δεν καλλιέργησε τις γνώσεις του και δεν μπόρεσε να τις εξελίξει. Τα αίτια για την εμφάνιση και την εξάπλωση του αναλφαβητισμού ποικίλουν. Πολλές φορές το φαινόμενο του αναλφαβητισμού συνδέεται στενά με τη φτώχεια και την κοινωνική περιθωριοποίηση, χωρις αυτό να αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα.

Ενώ το πρόγραμμα του Λειτουργικού Αλφαβητισμού έγινε θεσμός στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, αφού διεξάγεται  από το 2007 σε παγκύπρια βάση και αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό μαθητών με μεγάλη πιθανότητα να μείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι σε διάφορα στάδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να εμπλακούν σε κατάλληλα προγράμματα στήριξης, φαίνεται ότι δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

analfavitismos

Ένα τέτοιο παρεμβατικό πρόγραμμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού ο εντοπισμός των μαθητών με μεγάλη πιθανότητα να μείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης παρέχει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) να δημιουργήσει, έγκαιρα, παρεμβατικά προγράμματα στήριξης των παιδιών αυτών, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Η συμβολή του προγράμματος στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργικού αναλφαβητισμού, θα αναμένετο να ήταν καθοριστική, μέσα απο διαδικασίες συνεχούς αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και κατ`επέκταση, ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών, ενίσχυσης των υποστηρικτικών δομών, όπως αυτών της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας αυτό το συγκεκριμένο έργο.

Κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, το Πρόγραμμα απευθυνόταν μόνο σε μαθητές Στ΄τάξης Δημοτικού, ενώ απο τη σχολική χρονιά 2011-2012 για πρώτη φορά εφαρμόστηκε και στην Γ΄ τάξη του Δημοτικού.

Στην Κύπρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, πάνω από 100.000 πολίτες είναι απόφοιτοι μόνο του Δημοτικού Σχολείου την ίδια ώρα που οι αναλφάβητοι ανέρχονται σε 9.152.

Από αυτούς οι 6.776 είναι γυναίκες ενώ πρόσθετα, 5.575 πολίτες δεν πήγαν ποτέ σχολείο και 24.751 δεν τελείωσαν ποτέ το Δημοτικό, ανάφερε ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Γιάννης Γιαννάκη με ευκαιρία  της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού.

Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση ο Επίτροπος σημείωσε ότι «η εκπαίδευση στον τόπο μας φαίνεται ότι έχει πολύ υψηλή θέση στις αξίες της κυπριακής κοινωνίας και ενθαρρύνεται από το κράτος και αυτό διαπιστώνεται τόσο από τις υψηλές κρατικές δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά στην εκπαίδευση όσο και από τον χαμηλό δείκτη αναλφαβητισμού, τις λίγες περιπτώσεις μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο και την υψηλή συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.»

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Γιαννάκη, « ο αλφαβητισμός είναι το επίκεντρο της βασικής εκπαίδευσης και είναι απαραίτητος για την εξάλειψη της φτώχειας και της ανεργίας, την επίτευξη της ισότητας των φύλων και τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης, της ειρήνης και της δημοκρατίας.Ο αλφαβητισμός αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, εργαλείο της προσωπικής ενδυνάμωσης και ένα μέσο για την κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη. Ο αλφαβητισμός είναι η πύλη για περαιτέρω μάθηση.»

Εαν και εφόσον αυτή είναι η πολιτική της Κυβέρνησης, όποως πολύ εύγλωττα παραθέτει ο εκπρόσωπος της, θα αναμέναμε απο το Υπουργείο Παιδείας να επιδείξει περισσότερη σπουδή και μελέτη πριν πάρει οποιεσδήποτε αποφάσεις που αφορούν στο θέμα αυτό.

Ποσοστό 10% των μαθητών αντιμετωπίζουν μεγάλη πιθανότητα να παραμείνουν γλωσσικά αναλφάβητοι και ποσοστό 7% μαθηματικά αναλφάβητοι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Μπορεί μεν τα ποσοστά αυτά να είναι πιο χαμηλά από τα αντίστοιχα ποσοστά που παρατηρούνται σε άλλες χώρες του εξωτερικού, αλλά δεν εθεωρούμε ότι είναι αμελητέα μια και σύμφωνα με το ΚΕΕΑ, «ο λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι ένα πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών και αναφέρεται στην έλλειψη της ικανότητας να χρησιμοποιεί το άτομο τις γνώσεις που του παρέχει το σχολείο για την ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο.»

Ο έγκαιρος εντοπισμός μαθητών με μεγάλη πιθανότητα να μείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι σε διάφορα στάδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελεί αιχμή του δόρατος για την εκπαιδευτική πολιτική του κράτους και ουσιαστικό κεφάλαιο επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας.

Θεωρούμε ότι η προσπάθεια ενίσχυσης των δομών εγκαιρης παρέμβασης θα πρέπει να επικεντρωθεί και ενισχυθεί στη Δημοτική Εκπαίδευση, ώστε να λειτουργήσει ως ζώνη πρόληψης, χωρίς ασφαλώς να εννοούμε ότι δεν θα πρέπει να συνεχίζεται και στις άλλες βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Εκεί, όμως, ήδη θα έχει διαμορφωθεί το τοπίο αριθμητικά και θα είναι αναμενόμενες οι ανάγκες για στήριξη των μαθητών που θα τη χρειάζονται και έτσι ο προγραμματισμός θα μπορεί να γίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Εισηγούμαστε:
-Τοποθέτηση δεύτερου εκπαιδευτικού στην Α΄ τάξη του Δημοτικού, με υποβοηθητικό και ενισχυτικό ρόλο.
-Μεταφορά των ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας κατά κύριο λόγο στις μικρές τάξεις του δημοτικού σχολείου.
–Εγκαιρη διακρίβωση της ικανότητας των μαθητών μας για κατοχή των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, κατανόησης, αριθμητικής, με στόχο την παροχή εξατομικευμένης βοήθειας στα παιδιά που την έχουν ανάγκη, ενώ ακόμα φοιτούν στο Δημοτικό και όχι μετά την εγγραφή τους στο γυμνάσιο.
– Περαιτέρω και συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τάξεις μικτής ικανότητας και πολιτιστικής ποικιλομορφίας, όπως και για θέματα παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας.
-Ανάπτυξη  εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και σχετικού διδακτικού υλικού για όλες τις περιπτώσεις παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας.

Οι εισηγήσεις μας κινούνται σε πλαίσια εφικτά και αναμένουμε ότι θα  μελετηθούν ενδελεχώς απο το ΥΠΠ, πριν προχωρήσει σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα.

Εαν και εφόσον, το ίδιο το ΥΠΠ, παρουσιάζει μελέτες αξιολόγησης του υφιστάμενου συστήματος που αποδυκνείουν ότι, όπως αυτό εφαρμόζεται, αποδίδει φτωχά αποτελέσματα, τότε θα πρέπει να προχωρήσει σε δομικές αλλαγές, εαν, όπως ισχυρίζεται, αναγνωρίζει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητα του θεσμού στήριξης και ενίσχυσης των παιδιών που το έχουν ανάγκη.

Η έλλειψη ολοκληρωμένης πολιτικής προς αποφυγή του αναλφαβητισμού και αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας όπως και η απουσία ορθολογιστικής πολιτικής για αλλόγλωσσους μαθητές με πλήρως οργανωμένα τμήματα υποδοχής, έχουν δημιουργήσει το τοπίο όπως αυτό εμφανίζεται σήμερα μέσα απο τις επίσημες μελέτες αξιολόγησης  και τις στατιστικές του κράτους.

Μαρία Βασιλειάδου,
Α Αντιπρόεδρος
Γραμματέας της Θεματικής Παιδείας
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ

Advertisements

Αν θα μπορουσα τον κοσμο να αλλαζα… Και ομως ΜΠΟΡΩ..!!

stella.anreou

Στέλλα Αντρέου – Εκτελεστική Γραμματέας Νεολαίας ΕΔΕΚ

Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα… Και όμως ΜΠΟΡΩ..!!

Αν είχα τη δυνατότητα να δώσω για μια μέρα την ευκαιρία στους μεγάλους να δουν και να νιώσουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια και τη καρδία ενός παιδιού, θα ήταν ένα από τα ουσιαστικότερα βήματα που θα μπορούσα να κάνω προς την επίτευξη αυτού του μεγαλεπήβολου αλλά όχι ακατόρθωτου στόχου.

Ο λόγος είναι πολύ πιο απλός απ’ ότι μπορούμε να σκεφτούμε. Αφού αυτό είναι και ένα από τα βασικότερα θέματα των μεγάλων. Περιπλέκουμε τα πάντα ενώ η ζωή είναι τόσο απλή.

Θυμήσου όταν ήσουν παιδί που ένα χαμόγελο , μια αγκαλιά και ένα φιλί – ενδείξεις αγάπης – ήταν τόσο φυσικό να τα πάρεις και να τα δώσεις , ωστόσο σου γέμιζαν τη καρδιά με χαρά. Στη σύγχρονη εποχή έχουμε μετατρέψει τα παιδιά μας σε «παιδία της Κρίσης» , αλυσοδεμένα σε μια διαδικασία παραγωγής εξειδικευμένων «μηχανών» για την αποτελεσματική χρήση τους από την Αγορά.

alaxotonkosmo

Τυφλωμένα από μια μηχανιστική σκέψη αποστειρωμένη από ήθη και αξίες. Το σύστημα απορροφάει την αθωότητα των παιδιών και τα «εξαγνίζει» με τη στυγνή αριθμολογία του κεφαλαιοκρατικού συστήματος.

Η αθωότητα και η αγάπη είναι δύο από τα δώρα που μας πρόσφερε απλόχερα ο συμπαντικός μας δημιουργός και συνάμα μεγάλο πλεονέκτημα της παιδικής αθωότητας.

Μεγαλώνοντας συχνά ξεχνάμε πως τα απλά και καθημερινά είναι και τα πιο ουσιαστικά. Το άγχος, που προκαλεί η τρομολαγνεία των ακραίων της αγοράς στους εργαζομένους επιδρά στα παιδιά με το χειρότερο τρόπο.

Παραμελημένα σε μια κονσόλα ηλεκτρονικών παιχνιδιών αφημένα από κάθε ίχνος αγάπης και κατανόησης διανύουν το δρόμο προς την ενηλικίωση απονενοημένα για την αγάπη και τον αξιακό της χαρακτήρα. Η χειρότερη εκμετάλλευση όμως της παιδικής αθωότητας, πραγματοποιείται σε βιομηχανίες που εδράζονται σε τριτοκοσμικές χώρες λειτουργώντας ως πογκρόμ ανήλικης εργασίας. Φυλακίζοντας όνειρα και προοπτικές στο κρατητήριο του κέρδους.

Κλείνουμε τον εαυτό μας ετσιθελικά σε κλουβιά άγχους και άρνησης και ξεχνάμε να δώσουμε την ευκαιρία στην ευτυχία να μας κατακλύσει, την ευτυχία που τελικά πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να μας διδάξουν και όχι εμείς εκείνα!

Η κοινωνία της αδιαφορίας, της αποχαύνωσης , του υλισμού, γέννησε και γεννάει παιδιά του θυμού, του μίσους και της καταπίεσης. Η χαλάρωση των δεσμών της οικογένειας αλλά και η παρακμή της Παιδείας, οδήγησαν στο να εντάσσουμε τα παιδιά σε ένα ξέφρενο ανταγωνισμό άσχετο και ασύνδετο με την ευγενή άμιλλα. Τους διδάσκουμε πώς να γίνουν κερδοσκόποι, όχι όμως άνθρωποι.

Στιγματίσαμε την παιδική αθωότητα με τις τραγικές παρανοήσεις ενός συστήματος αδηφάγο και ανελεύθερο που εξυπηρετεί μόνο και μόνο τις δικές του ορέξεις.

Ας μην περιπλέκουμε τη τόσο απλή ζωή και ας δώσουμε την ευκαιρία στους εαυτούς μας να γευτούν αυτά που έχουν πραγματική αξία, αυτά που τα παιδία μας ξέρουν καλύτερα από όλους να μας διδάξουν , την ευτυχία που μας θυμίζει μια στο τόσο το παιδί που έχουμε μέσα μας όταν και όποτε το αφήνουμε να κραυγάσει.

Τελικά συνειδητοποιώ ότι μπορώ να αλλάξω τον κόσμο , όλοι μπορούμε. Αν αφήσουμε το παιδί που ζει μέσα μας για πάντα ζωντανό και μπροστάρη στις πράξεις μας. ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Πάντα με αγάπη, χαμόγελο και θετική ενέργεια!

Στέλλα Αντρέου
Εκτελεστική Γραμματέας
Νεολαίας ΕΔΕΚ

 

O ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ

stella.anreou

Στέλλα Αντρέου – Εκτελεστική Γραμματέας Νεολαίας ΕΔΕΚ

O ρατσισμός θεραπεύεται με ταξίδια, Ένα ρητό λέει πως ο ρατσισμός θεραπεύεται με ταξίδια, να λοιπόν ένας καλός λόγος να ταξιδεύει κανείς! Ταξιδεύω λοιπόν!
Πιστεύω πως ταξιδεύοντας διευρύνεις τους ορίζοντες σου και αντιλαμβάνεσαι την θεσπέσια ολότητα του Πλανήτη στον οποίο ζούμε. Μέσα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα ως υπάλληλος σε οργάνωση νέων , των προγραμμάτων Erasmus plus αλλά και από τις προσωπικές μου εμπειρίες είχα την ευκαιρία μέχρι σήμερα να επισκεφθώ αρκετές χώρες στην Ευρώπη και να έρθω σε επαφή με πολύ κόσμο , γνώρισα νέες κουλτούρες και έκανα φίλους ανθρώπους που η μητρική τους γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική μου αλλά που μου έδωσαν να καταλάβω ότι οι ανθρώπινες καρδιές χτυπούν σε όλο τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Μέσω τον ταξιδιών δημιουργείς δεσμούς χωρίς σύνορα! Σας συνιστώ να ταξιδέψετε όσο πιο μακριά και πιο πολύ μπορέσετε! Πιστέψτε με αυτό θα σας αλλάξει τη ζωή!

Στέλλα Αντρέου
Εκτελεστική Γραμματέας
Νεολαίας ΕΔΕΚ

 

TO “success story” ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

lefteris.markides

Λευτέρης Μαρκίδης – Λογιστής, Ελλεγκτής

Ακούμε κάθε μέρα την  Κυβέρνηση να επαναλαμβάνει με διάφορους τρόπους το “ success story “ που πέτυχαν. Είναι γεγονός ότι Κυπριακή Οικονομία μετα τα δραματικά γεγονότα του Μαρτίου 2013 σταθεροποιήθηκε , αφού  πήρε 7,2 δις ευρώ σε δάνεια απο την Τρόικα για να ανακεφαλαιοποιήσει το Συνεργατισμό και να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμα δάνεια της . Χρησιμοποιήθηκαν επίσης περίπου 9 δις ευρώ απο το κούρεμα των ανασφάλιστων  καταθετών για ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών.
Ενα απο τα μεγαλύτερα προβλήματα  και προκλήσεις που συνεχίζει να  αντιμετωπίζει σήμερα η Οικονομία είναι η ανεργία που και μετα την φυγή μεγάλου αριθμού Κυπρίων και ξένων πολιτών, εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα.
Το μεγαλύτερο βάρος είναι πως μπορούμε να μειώσουμε την ανεργία σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα και ενω ξέρουμε την απάντηση που είναι  “η αναπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας “κανείς δεν δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση πώς , αλλα οτι θα έρθει σιγά –σιγά , γενικά και αόριστα.
Το πρόβλημα αυτο μας το τονίζει και η Ευρωπακή Ένωση στην πρόσφατη απόφαση της για το πόσο καλο παδί ήταν η Κύπρος στις προσταγές της και την ουτω καλούμενη επιτυχία της. Εδω βρίσκεται η μεγαλίτερη πρόκληση για τους Κυβερνώντες και η ανάγκη για εμπλέξουν όλα τα κόμματα για να  βρούμε  πρακτικούς τρόπους επανεκκίνησης της Οικονομίας και να βάλουμε την Οικονομία  στις ράγες της ανάπτυξης.

010816_lefteris.markides_success_story

Σε επόμενο αρθρο μου θα ασχοληθώ με πρακτικά μετρα που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα προς αυτη την κατεύθυνση.Ενδεικτικά να αναφέρω μείωση του ΦΠ.Α στα τρόφιμα και φάρμακα , μείωση φόρου ακινητης ιδιοκτησίας και κατάργηση του ενός  εκ των δύο παρόμοιων φόρων, απλοποίηση φορολογικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος  και Φ.Π.Α εφαρμογή του πόθεν έσχες ( κατάσταση κεφαλαίου κάθε 4 αντι 6 χρόνια ) ,  φορολογία διαφυγόντων κεφαλαίων στο εξωτερικό τα τελευταία 15 χρόνια ,άμεση εφαρμογή του ΓΕΣΥ κ.λ.π.
Συνυφασμένο  με το πρόβλημα της ανάπτυξης που δεν έρχεται  είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η καθυστέρηση στην αναδιάρθρωση τους.

Για αν πεισθούν οι ξένοι να επενδύσουν στην Κύπρο χρειάζεται τόλμη και διορατικότητα απο τις Τράπεζες, για να κάμουν βιώσιμες αναδιαρθρώσεις δανείων προ όφελος όλων, Τραπεζών και δανειοληπτών. Μόνο με την σταθεροποίηση του Τραπεζικού συστήματος οι επενδυτές θα πεισθούν να επενδύσουν  στην Κύπρο. Και αυτο θα συμβεί οταν αρχίσουν τα μη εξυπρετούμενα δανεια να μειώνονται , με γοργούς ρυθμούς απο τα 27 δις ευρώ που βρίσκονται σήμερα , σε σύνολο 60 δις ευρώ περίπου.

Ας χάσουν ή καλίτερα ας αφαιρέσουν ή παγοποιήσουν, οι Τράπεζες ένα σημαντικό ποσό απο κάθε δάνειο, και να το  τοποθετήσουν (παρκάρουν) σε ενα  ξεχωριστό λογαριασμό . Το ποσο αυτο μπορεί να είναι το πόσο που θα χάσουν οι τράπεζες  αν πωλήσουν τα δάνεια στα λεγόμενα επενδυτικά ταμεία (Investment   funds)  τα οποία θα αγοράσουν τα δάνεια στο 20 % στην χειρότερη περίπτωση και στο  60 % στην καλίτερη περίπτωση των  σημερινών αξιών, των ενυπόθηκων ακινήτων. Μ αυτό τον τρόπο δεν θα φύγουν κεφάλαια στο εξωτερικό υπο την μορφή κερδών των Ταμείων. Ούτε και θα ανησυχούμε για το που θα καταλήξουν τέτοια πακέττα ακινήτων, λαμβάνοντας υπ όψιν το εθνικό μας πρόβλημα.

Το υπόλοιπο ποσό να συμφωνηθεί με τον δανειολήπτη η αποπληρωμή  του σε ορισμένα χρόνια  και με ορισμένο επιτόκιο  έτσι που θα μπορεί να εξυπηρετηθεί το  παραμείναν δάνειο. Με αυτό τον τρόπο θα είναι κερδισμένες και οι δύο πλευρές , η Τράπεζα θα εισπράξει το μεγαλίτερο μέρος του δανείου και ο δανειολήπτης να εξυπηρετήσει το δάνειο του και να μην χάσει το σπίτι , γραφείο ή κατάστημα του. Νοείται οτι σε περίπτωση που μια αναδιάρθρωση τελικά δεν πετύχει  αφου έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις, βοήθεια και ευκαιρίες,   η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει και το παρκαρισμένο ποσό δηλ. το προσωρινά παγοποιηθέν ποσό .          

Λευτέρης Μαρκίδης
Ταμίας Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας
ΕΔΕΚ Κ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα …

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

andreas_panayiotou_1

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας

Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη μέσα από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν  νέες δεξιότητες και βοηθούνται να είναι ενεργοί πολίτες. Ο εθελοντισμός δεν έχει όρια, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις σύμφωνα με τις αξίες, και πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας. Eνισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες. Eνδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των ατόμων. Aυξάνει τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των νέων στη ζωή.

διαβάστε περισσότερα…

 

Κοινωνικη Επιχειρηματικοτητα

andreas_panayiotou_1

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας

Η οργανωτικές επιτροπές των πολιτικών κομμάτων που είναι και το πρώτο μέτωπο των κοινωνικών «κραδασμών», πρέπει να κάνουν την κοινωνική υπέρβαση! Δηλαδή την θεωρία να την κάνουν πράξη.
διαβάστε περισσότερα…

Κοινωνικες Συνεταιριστικες Επιχειρησεις

 

andreas_panayiotou_1

Ανδρέας Παναγιώτου – Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας

Κοινωνική Υπευθυνότητα είναι η ενεργή στάση που οφείλουμε να έχουμε όλοι μας σε θέματα που απασχολούν την Οικονομία την Κοινωνία και το Περιβάλλον.
Η πολιτική μας ευθύνη ως κοινωνία πολιτών πρέπει να αναγνωρίζει τις ασθενικές επιδόσεις αναφορικά  με την καλλιέργεια της κοινωνικής συνείδησης και υπευθυνότητας.

 

διαβάστε περισσότερα…

270616_post_syneteristikes_epixirisis