ΤΑΚΤΙΚΗ Δ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε.Ε.Λ – ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10-240417-3

eeel_minutes_123

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΩΡΑ: 1930
ΧΩΡΟΣ: Γραφεία Κινήματος.
Λεωφόρος Βύρωνος 40, 4ος όροφος, 1096 Λευκωσία
τηλ.: +357 22476000  –  φαξ: +357 22678894
eeeLefkosias@gmail.com  –  www.eeelefkosias.wordpress.com

facebookgreengreen

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Λ – ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 9-090417-2

epitropi

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΩΡΑ: 1900
ΧΩΡΟΣ: Γραφεία Κινήματος.
Λεωφόρος Βύρωνος 40, 1ος όροφος, 1096 Λευκωσία
τηλ.: +357 22476000  –  φαξ: +357 22678894
eeeLefkosias@gmail.com  –  www.eeelefkosias.wordpress.com

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Λ

epitropiΗμερομηνία: 13 ΦΕΒ 2017

Ώρα: 19:00

Χώρος: Γραφεία Κινήματος

Λεωφόρος Βύρωνος 40, 1ος όροφος, 1096 Λευκωσία

τηλ.: +357 22476000  –  φαξ: +357 22678894

eeeLefkosias@gmail.com  –  www.eeelefkosias.wordpress.com