Ε.Ε.Ε.Λ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΑΚΑΚΙΟΥ, ΔΕΝΕΙΑΣ, ΑΓΙΟΥΣ, ΜΑΜΜΑΡΙ ΜΕΝΟΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 32_180618_25

Ε.Ε.Ε.Λ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΑΚΑΚΙΟΥ, ΔΕΝΕΙΑΣ, ΑΓΙΟΥΣ, ΜΑΜΜΑΡΙ ΜΕΝΟΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 32_180618_25

Ενημέρωση Τοπικών Θεμάτων
Ενημέρωση θεμάτων Πολιτικού Γραφείου
Ενημέρωση από Θεματική επιτροπή
Απολογισμός ΕΕΕΛ 2017 & Στόχοι 2018
Ευρωεκλογές
Σωματεία
Διάφορα.

Advertisements

Ε.Ε.Ε.Λ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΛΥΜΠΙΑ, ΣΙΑ Κ.Α, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΥΜΠΙΩΝ 31_040618_24

Θέματα:
1 Ανάγνωση και Επικύρωση Πρακτικών.
2 Ενημέρωση θεμάτων Πολιτικού Γραφείου
2 Ενημέρωση από Θεματική επιτροπή
3 Απολογισμός & Στόχοι ΕΕΕΛ 2017&2018
5 Ευρωεκλογές
6 Σωματεία
7 Διάφορα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣΑΒΒΑΣ
Ωρα συνεδρίασης 19:00
Φωτος

 

Ε.Ε.Ε.Λ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΛΗΡΟΥ, ΕΡΓΑΤΕΣ, κ.α – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 30_140518_23

ΔΕΥΤΕΡΑ 140518 @ 19:00 Διευρυμένη Συνεδρίαση Ε.Ε.Ε.Λ. & Ανθούπολης, Κλήρου, Εργάτες, Ψημολόφου, Καπέδες, Παλαιχώρι, κ.α

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ

Θέματα:
1 Προβληματισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
2 Ενημέρωση θεμάτων Πολιτικού Γραφείου.
3 Απολογισμός ΕΕΕΛ 2017 & Στόχοι 2018
4 Ευρωεκλογές
6 Σωματεία
7 Διάφορα.

Ε.Ε.Ε.Λ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΜΑΘΙΑΤΗ, ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΩΡΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 29_300418_22

ΔΕΥΤΕΡΑ 300418 @ 19:00 Διευρυμένη Συνεδρίαση Ε.Ε.Ε.Λ. & Αγίας Βαρβάρας, Μαθιάτη και Λυδροδόντα

Γραφεία ΕΔΕΚ Κάτω Πύργου

Θέματα:
1 Τοπική Αυτοδιοίκησης
2 Ενημέρωση θεμάτων Πολιτικού Γραφείου.
3 Γραφείο Έρευνας Καινοτομίας Επιστ. Ανάπτ.: Πως μπορεί ο κάθε Εδεκίτης να καινοτομήσει και να παράξει ανάπτυξη.
4 Απολογισμός ΕΕΕΛ 2017 & Στόχοι 2018
5 Ευρωεκλογές
6 Σωματεία
7 Διάφορα.

Ε.Ε.Ε.Λ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΧΥΑΜΜΟΥ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ 28_140418_21

ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 14/150418 @ 16:00 Διευρυμένη Συνεδρίαση Ε.Ε.Ε.Λ. & Κάτω Πύργο και Πηγαίνια

Γραφεία ΕΔΕΚ Κάτω Πύργου

Θέματα:
1 Τοπική Αυτοδιοίκησης
2 Ενημέρωση θεμάτων Πολιτικού Γραφείου.
3 Γραφείο Έρευνας Καινοτομίας Επιστ. Ανάπτ.: Πως μπορεί ο κάθε Εδεκίτης να καινοτομήσει και να παράξει ανάπτυξη.
4 Απολογισμός ΕΕΕΛ 2017 & Στόχοι 2018
5 Ευρωεκλογές
6 Σωματεία
7 Διάφορα.

Ε.Ε.Ε.Λ. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27-260318-20

ΔΕΥΤΕΡΑ 260318 @ 19:00 Διευρυμένη Συνεδρίαση Ε.Ε.Ε.Λ. & Τ.Ε. Νήσου

Μορφωτικό Αθλητικό Σωματείο ΗΡΑΚΛΗ Νήσου

Θέματα:
Ανάγνωση και Επικύρωση Πρακτικών.
1 Ενημέρωση θεμάτων Πολιτικού Γραφείου.
2 Γραφείο Έρευνας Καινοτομίας Επιστ. Ανάπτ.: Πως μπορεί ο κάθε Εδεκίτης να καινοτομήσει και να παράξει ανάπτυξη.
3 Απολογισμός ΕΕΕΛ 2017 & Στόχοι ΕΕΕΛ 2018
4 Ευρωεκλογές
5 Σωματεία
6 Διάφορα.

Ε.Ε.Ε.Λ. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26-120318-19

ΔΕΥΤΕΡΑ 120318 @ 19:00 Διευρυμένη Συνεδρίαση Ε.Ε.Ε.Λ. & Τ.Ε. Στροβόλου

Σωματείο ΠΕΤΡΑ – ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΒΟΛΟ

Θέματα:

Ανάγνωση και Επικύρωση Πρακτικών.

1 Ενημέρωση θεμάτων Πολιτικού Γραφείου (ημερ. 08-03).

2 Γραφείο Έρευνας Καινοτομίας Επιστ. Ανάπτ.: Πως μπορεί ο κάθε Εδεκίτης να καινοτομήσει και να παράξει ανάπτυξη.

3 Απολογισμός ΕΕΕΛ 2017

4 Στόχοι ΕΕΕΛ 2018

5 Ευρωεκλογές

6 Σωματεία

7 Διάφορα.